• KB국민카드 5% 청구할인(9월28일~29일)
 • SSGPAY카드 5% 청구할인(9월28일~30일)
 • 현대카드 삼성전자 10% 청구할인(9월23일~30일)
 • 씨티카드 해피바이러스 7% 청구할인(9월28일~30일)
 • SSG.COM카드 명절상품 10% 청구할인(9월23일~30일)
 • 0928 룰루레몬
 • 0901 프리미엄
 • 0901 모두의 새배
 • 0901 쓱빙고

진행중인 이벤트

공지사항

SSG.COM 신세계몰 신세계백화점 [아틀리에코롱]클레망틴 캘리포니아 체험단
이벤트 기간: 2020.07.27 ~ 2020.08.02 당첨자 발표일 : 2020.08.05
 
안녕하세요.
[아틀리에코롱]클레망틴 캘리포니아 1.7ml 체험단에 응모해 주셔서 감사합니다.
아래와 같이 당첨자를 안내드립니다.
당첨되신 분들께는 순차적으로 상품이 발송될 예정이며, 상품 수령 1주일 이내로 체험단 리뷰등록을 부탁드립니다.
> 대상: 응모기간 내 기대평을 작성하여 응모하신 고객 중 200명 추첨
> 응모기간: 2020.07.27(월) ~ 2020.08.2(일)
체험단 당첨 후 기간 내 리뷰 미작성 시, 추후 체험단 응모 당첨대상에서 제외될 가능성이 있습니다.
당첨을 축하드리며, 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다. 
정확한 당첨여부는 당첨여부 조회를 이용하시거나, 'MY SSG > 활동관리 > 이벤트 참여현황'에서 확인해 주세요. [이벤트 참여현황 바로가기]
[아틀리에코롱]클레망틴 캘리포니아 1.7ml
당첨자 발표 리스트
이아** luv****** 방은** bem** 정지** jih******
문미** wkd**** 안경** kyu****** 채미** moc*****
이다** ddd***** 박현** gus**** 유주** llw******
박주** juh****** 이세** ses*** 박단** dia*****
정금** pcw**** 공은** gri*** 최유** hum****
김하** bon****** 김도** do5*** 이수** lsm****
한혜** hyh****** 정수** elf***** 이경** kyo*******
공민** cas******* 김혜** anm***** 조용** gpq******
이유** lee****** 황덕** hdh**** 한수** wop***
심은** har******* 이은** skd******* 이미** lma****
배미** iza******* 김세** yyy*** 김선** doi***
이덕** ldj**** 경주** kkc******* 김정** www***
김은** aug**** 신진** por******* 박수** sjz*******
김다** dab****** 박성** bsc**** 조지** ari*********
김승** khe***** 전선** ssj*** 윤정** jun*******
권소** loc***** 최수** chl****** 오다** luv*****
임성** sta***** 김가** gah***** 이유** red*******
고정** jsb*** 공자** k13*** 박하** phy****
최유** cyh**** 고현** hc8*** 신현** gus*******
나영** ghe***** 임수** bel****** 김재** won****
박지** bom*** 고미** smi****** 이소** soa*****
이종** s10*** 구인** sam*** 송인** shy*******
박형** soo***** 김보** pin*** 이다** sop*******
전효** lip**** 신현** gus********* 최나** nas*******
남은** dms******* 황영** you******* 김연** Idn*****
이상** lsm**** 강민** pan****** 장혜** jan*********
이영** dew**** 여경** mon******* 김수** sb1*****
이길** gly**** 주명** joo**** 허강** i4y****
정** khd**** 신유** bbo***** 김미** kmh**
권민** kwo********* 김지** jyk**** 지온** ohn****
김인** qwe****** 배현** bhm***** 정은** jhj****
배효** bhw**** 이민** msp**** 이안** qua*******
김북** kbs***** 주상** ayh******* 이명** msl******
이** vnf******* 한수** you******* 김은** eun*******
박주** als******** 안상** asj*** 한은** eun*****
이성** m74**** 배금** bky**** 구영** rnd*******
김기** b04***** 안다** and***** 성경** gpq******
이남** din**** 최현** hyu******* 박준** wns*******
김정** two**** 강인** kan***** 이수** 79s****
방기** clo***** 곽영** kwk***** 김진** pea******
김유** kyk**** 지윤** jul***** 조주** ass****
류희** juj***** 신원** sky*** 황선** sun******
안인** ani******* 이유** lym** 박계** jon******
금수** esq***** 김영** see****** 안지** wlt******
이용** loj**** 이성** lsm**** 김성** Ksm********
CHEN YITI** cyt*** 양소** ysh*** 이혜** tkf********
홍애** too***** 이은** lek**** 윤원** sw8***
진연** hon******** 이선** hap****** 서배** sse**
임효** lhj** 김희** gim***** 김영** zzi*******
박윤** yml***** 조민** min********* 김길** rlf****
육지** mea****** 김묘** rla******* 나해** lai*****
김예** sar**** 송영** yos****** 오영** oye****
한아** are****** 장재** eun**** 임영** flo******
신인** lov******* 고귀** zka***** 최윤** cho*******
윤서** yse****** 나환** wha**** 고은** lul*
이영** lye**** 강순** sim*** 이수** dpd******
전은** kss**** 이다** shl**** 박건** ant*****
최유** cca**** 나은** cle*** 김현** hye*****
김해** krs*** 이진** lee******** 김창** fam*******
전정** jjh**** 전현** wnl*** 박지** jih*****
이정** jeo***** 김대** wjd***** 서아** sil********
김도** che******* 박은** eun******* 송경** sun*****
소민** min**** 송진** sjh**** 권기** rlc******
조현** mkk*** 조영** wh9*** 황순** ghk*******
김혜** cls*** 천선** sy3** 이진** wwa******
임초** cho******** 조아** tae*** 서연** blu********
이경** ok8****** 윤민** y72**

최근 본History已浏览0

  My 클립 위로
  1:1 SSG TALK 새 메세지 수0 프로필 이미지 1:1 SSG TALK 메시지 고객센터톡 새 메세지 수0 고객센터톡 메시지
  품절일 때 대신 구매하면 좋은 상품을 모았어요! The product is currently sold out! You might also like 收集了断货时购买的话很好的商品!